Miou-Miou in "Les Valseuses" (1974)
31,936 Total Views