Niệm Phật

@niemphat
1 total GIF view0 followers0 following

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 4

Aww, this user has no gifs!